Kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Equalan Pharma Europe
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy. KRS 0000336091, NIP 966-199-98-96, REGON 200286562.
Kapitał zakładowy 400 000,00 PLN
ul. Gen. W. Andersa 38 A, 15-113 Białystok