Polityka prywaności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies określa sposób i zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zastosowania plików cookies i innych technologii w obrębie witryny internetowej novaclear.eu

Administratorem Danych Osobowych jest firma Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000336091, NIP 966-199-98-96, Kapitał zakładowy 400 000,00 PLN z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. W. Andersa 38A, kod pocztowy 15-113.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@equalanpharma.eu

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000336091, NIP 966-199-98-96, Kapitał zakładowy 400 000,00 PLN z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. W. Andersa 38A, kod pocztowy 15-113.
 2. Strona internetowa – witryna internetowa umieszona pod adresem https://novaclear.eu
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony internetowej .

§2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy  znajdujących się na Stronie internetowej, takich jak formularz kontaktowy
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Equalan Pharma Europe Sp. z o.o.  z siedzibą w Białymstoku (dane rejestrowe jak w § 1 pkt 1).
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza „kontaktowego” przetwarzane są wyłącznie w celu przesyłania przez użytkownika wiadomości do Administratora
 4. Administrator dokona wszelkich starań w celu zagwarantowania poufności wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator powierza dane podmiotom zewnętrznym wymienionym w punkcie 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora; właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • nazwa.pl z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870  w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • FKK CONSULTING spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku Gen. W. Andersa 38A 15-113 w celu realizacji przez DIAGNOSIS S.A. obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług;

§3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§4 Inne technologie

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.