Płyn antybakteryjny do rąk

Wygodny w użyciu bakteriobójczy i wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk bez konieczności zmywania wodą.

Skutecznie i szybko pozbywa się drobnoustrojów chorobotwórczych z powierzchni skóry.

Dodatek kwasu hialuronowego chroni skórę dłoni przed wysuszeniem.

DZIAŁANIE

Bakteriobójczy i wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk bez konieczności zmywania wodą.

Praktyczna forma aplikacji w postaci atomizera pozwala na szybką i bezpieczną dezynfekcję dłoni swoich i osób najbliższych.

Do powszechnego stosowania.

UWAGA!
Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

EFEKTY

Wykazuje doskonałą skuteczność w walce z drobnoustrojami.

Produkt, dzięki wysokiej zawartości kwasu hialuronowego i aloesu nie wysusza dłoni.

SKŁADNIKI AKTYWNE

• Zawartość alkoholu 70%
• Substancje czynne: Etanol 600g/kg

BADANIA

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8809/22

Equalan Pharma Europe Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 38 A,
15-113 Białystok, www.equalanpharma.eu,
Made in Poland (EU), Tel. 85 653 73 47

SPOSÓB UŻYCIA

Pierwsza pomoc:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. Nadal płukać. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

Nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadku braku poprawy skontaktować się z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Uwaga:

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

TELEFONY ALARMOWE
112, Ośrodek Informacji Toksykologicznej:
+48 607 218 174

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

•  50 ml
• 200 ml
•  500 ml

Udostępnij:

novaclear

Pozostałe produkty w linii

Żel antybakteryjny do rąk z kwasem hialuronowym bez konieczności zmywania wodą
Formuła bogata w składniki aktywne intensywnie pielęgnuje skórę wysuszoną działaniem składników antybakteryjnych
Formuła oparta na ekstrakcie z szałwii i nagietka, wskazujących działanie antybakteryjne