Żel antybakteryjny do rąk

Skuteczny i wygodny w użyciu żel antybakteryjny do dezynfekcji dłoni.

Produkt do użytku bez konieczności spłukania wodą.

Kwas hialuronowy w formule chroni skórę przed wysuszeniem.

DZIAŁANIE

Bakteriobójczy żel do dezynfekcji rąk z kwasem hialuronowym i 75% alkoholem bez konieczności zmywania wodą.

Do powszechnego stosowania.

UWAGA!
Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

EFEKTY

Wykazuje doskonałą skuteczność w walce z drobnoustrojami, a jego działanie zostało potwierdzone wnikliwymi badaniami laboratoryjnymi.

Produkt dzięki zawartości kwasu hialuronowego i gliceryny nie wysusza dłoni.

Szybko się wchłania nie pozostawiając tłustej, klejącej warstwy.

SKŁADNIKI AKTYWNE

•  Zawartość alkoholu 75%
•  Substancje czynne: Etanol 600g/kg, Propan-2-ol – 100g/kg

BADANIA

Produkt przebadany dermatologicznie

Nr pozwolenia na obrót prod. biobójczym: 7686/19

Equalan Pharma Europe Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 38 A,
15-113 Białystok, www.equalanpharma.eu,
Made in Poland (EU), Tel. 85 653 73 47

SPOSÓB UŻYCIA

Pierwsza pomoc:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. Nadal płukać. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza. W razie spożycia wypłukać usta wodą.

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Uwaga:

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

TELEFONY ALARMOWE
112, Ośrodek Informacji Toksykologicznej:
+48 607 218 174

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

•  50 ml
• 200 ml
•  500 ml

Udostępnij:

novaclear

Pozostałe produkty w linii

Bakteriobójczy i wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk bez konieczności zmywania wodą.
Formuła bogata w składniki aktywne intensywnie pielęgnuje skórę wysuszoną działaniem składników antybakteryjnych
Formuła oparta na ekstrakcie z szałwii i nagietka, wskazujących działanie antybakteryjne